Leverancebeskrivelse

Monitoreret Antivirus - Leverancebeskrivelse

Leverancebeskrivelsen

Monitoreret Antivirus eller Managed Security Service End-point Detection & Response består af følgende elementer:

Crowdstrike Falcon Prevent / Falcon Insight / Falcon Overwatch /Threat Graph standard til
brug traditionelle end-points som eksempelvis pc’er, Mac, servere osv.
Crowdstrike mobile til brug mobiltelefoner og tablets såvel android som IOS (hvis tilkøbt)
CyberNordic Detect & Response Managed Service

Crowdstrike Falcon

Crowdstrike Falcon Prevent/Insight & Overwatch 24/7 overvågning af aktiviteten alle tilsluttede end-points og analyse i realtid, trusler identificeres hurtigt. Det gør det muligt at opdage og forebygge sikkerhedshændelser i takt med at de opstår.

Løsningen benytter ”Indicators of attack (IOAs)” til automatisk at identificere unormal adfærd og sende prioriterede alarmer.

Alle alarmer vurderes af Cybernordic’s specialister og kun de hændelser der kræver opmærksomhed fra jeres eller jeres leverandørers side bliver eskaleret til jer.

Crowdstrike mobile (hvis tilkøbt)

Crowdstrike mobile 24/7 overvågning af aktiviteten alle tilsluttede mobile enheder.

Managed service - Detect & Response

CyberNordic overvåger aktiviteten alle tilsluttede end-points og rapporterer indenfor normal arbejdstid hverdage, hvis jeres IT-ansvarlige eller jeres IT-leverandør skal foretage en forebyggende handling, som f.eks. at tage et end-point af netværket eller slukke den.

Såfremt vi har aftalt det, kan vi også sætte et end-point i karantæne, såfremt der modtages en alarm, som vurderes at udgøre en væsentlig risiko. Det vil betyde, at end-point afkobles internettet  og derfor ikke længere kan tilgå netværk, sende/modtage mail osv. Enheden kobles først igen internettet og evt. lokalt netværk, når vi har aftalt det med jer og risikoen er fjernet.

I vil modtage kommunikationen om karantæne fra os, i et format, der taler ind i kendte arbejdsmetoder og rammer-værk, jeres IT-afdelingen eller IT-leverandør kan reagere direkte ordren  baggrund af vores kommunikation og instrukser. Aktiviteter af denne karakter vil sikre, at en eventuel sikkerhedshændelse en enhed hurtigt isoleres og ikke gør yderligere skade øvrige dele af virksomheden.

Ydelserne der leveres som en del af MSS-EDR er grafisk afbilledet nedenfor:

Monitoring

Typiske aktiviteter: 

 • Aktiv monitorering
 • Ajourføring af monitoreringsparametrene
 • Ajourføring af detctions & responses med nye alarmeringer.

Qualification

 • Reducering af falsk positive alarmer
 • Eskalering af incidents til næste niveau i virksomheden og internt i CyberNordic.
 • Supplering og vurdering af alarmer med kendt viden og threat intelligence.

Advanced Threat Intelligence (Add-on service)

Advanced Threat Intelligence håndteres af højt specialiserede ressourcer. Vi har i CyberNordic forskellige cyber-specialister og eksterne konsulenter tilknyttet, som udfører disse opgaver. Opgaverne håndteres individuelt og faktureres baseret på tidsforbrug.

Typiske aktiviteter: 

 • Profilering af hacker/adversary
 • Indsamling af yderligere threat intelligence
 • MITRE ATT&CK-analyse
 • Toolbox analyser

Analysis

Typiske aktiviteter:

 • Baggrundsanalyse af alarmen
 • Analyse af hacker ved hjælp af threat intelligence
 • MITRE ATT&CK mapping
 • Anbefalinger til videre proces

Incident Response

I Incident Response er de typiske opgaver:

 • Kontinuerlig rapportering i incidentfasen
 • Opdatering af threat intelligence
 • Implementering af foreslående handlinger
 • Eskalering og håndtering af Incidents 

Incident Response

Typiske aktiviteter:

 • Dokumentering af hændelse og konklusion
 • Afslutning af Incident 
 • Afslutte og frigive rapport

Advanced Incident Response (add-on service)

Advanced Incident Response håndteres af fag specialister. Vi har i CyberNordic forskellige cyber specialister og eksterne konsulenter tilknyttet. Opgaverne håndteres individuelt og faktureres baseret på tidsforbrug. 

De typiske opgaver er: 

 • Reverse engineering
 • Kommunikation med forsvaret og myndigheder
 • Forensic analysis

Support

CyberNordic servicedesk er kontaktpunkt for kundens sikkerhedsansvarlige. Servicedesk’en kan kontaktes via:

Alle henvendelser bliver logget i vores supportsystem, hvorfra opfølgning og løsning af alle henvendelser foretages i henholdt til Cybernordic’s incident management, service request, samt change management processer.

E-mails besvares efter ”best effort” udenfor kontorets åbningstid.

Installation

Installation af Crowdstrike påhviler kunden. CyberNordic fremsender filer og installationsvejledning.

Det er muligt at tilkøbe installationsassistance fra CyberNordic efter nærmere aftale.

Kundens forpligtigelser

Kunden er forpligtet til at installere og/eller opdatere operativsystemer til en understøttet version samt selv at foretager installation af CyberNordic EDR-løsning inkl.  af-installation af eventuel anden antivirus software. CyberNordic kan være behjælpelig med installationen efter nærmere aftale og betaling efter medgået tid.

Bemærk at installation på mobile enheder kræver, at kunden har et fungerede MDM-system, som kan installere mobil-applikationer på de relevante enheder (f.eks. Microsoft Intune).

Tekniske og andre forudsætninger

Crowdstrike understøtter en bred vifte af operativsystemer, blandt andet Windows, Mac og Linux operativsystemer til såvel desktop og server platforme. 

Operativ system: Windows 10, Windows 8.1 og Windows 8 eller Windows 7 SP1.

CPU: Minimum 800 MHz med SSE2 teknologi

MacOS: MacOS Monterey 12.0 og nyere. MacOS Big Sur 11.0 og nyere. MacOS Catalina 10.15.

Falcon for Mobile supports iOS (12 or higher) og Android devices (version 8.0 og nyere)

Pris og Betaling

CyberNordic forbeholder sig ret til at regulere priser en gang årligt pr. september måned baseret på nettopris indekset.

Med mindre andet aftales faktureres løbende ydelser forud og opkræves for 6 måneder ad gangen. Fakturering af engangsydelser finder sted ved levering af hver leverance. 

Alle ydelser forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato.

Forudsætninger

Kunden er indforstået med at kundens logo anvendes af CyberNordic, som reference på hjemmeside og anden marketingaktiviteter. Enhver videregivelse af kontraktmæssige forhold, herunder omfang og priser er underlagt streng fortrolighed og må ikke deles.

Kunden får en ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til programmellet samt den medfølgende vejledning og dokumentation.

Kundens brugsret bortfalder ved aftalens ophør.

0
  0
  Kurv
  Din kurv er tomFind din IT-løsning