Leverancebeskrivelse

IT- & cybersikkerheds vurdering - Sikkerhedstjek

Sikkerhedstjek

CyberNordic har udviklet et analyseværktøj til en IT- & cybersikkerheds vurdering – Sikkerhedstjek.

Analyseværktøjet er baseret nationale og internationale standarder og best-practice for vurdering af den basale IT-sikkerhed i virksomheder.

Kunden besvarer CyberNordic’s on-line spørgeskema, der indeholder 21 spørgsmål fordelt i følgende 7 kategorier:

1. Virksomhedens vigtigste data og systemer
2. Opdatering af software
3. Antivirus og firewalls
4. Backup af data
5. Awareness træning
6. Adgangskoder
7. Sikkerhedskrav til leverandører

Baseret kundens besvarelse foretager CyberNordic sikkerhedseksperter en analyse og udarbejder en rapport med en række konkrete prioriterede anbefalinger og forslag til forbedringstiltag.

Forbedringstiltagene har til formål at øge virksomhedens sikkerhedsniveau og vil være tilpasset kundens branche og andre specifikke forhold.

Indenfor 2 uger efter afsendelse af rapporten, kontakter CyberNordic kunden med henblik gennemgang af rapport og evaluering af forløb.

Sikkerhestjek–PLUS

Ud over ovenstående inkluderes i denne version også følgende:

Branchespecifik trusselsvurdering
   a. Baseret nationale og internationale informationer om den aktuelle trusselsvurdering af virksomhedens branche.
Scoring af virksomhedens sikkerhedsniveau
    a. Scoringen er baseret CyberNordic’s 5 sikkerhedsniveauer:

De 5 sikkerhedsniveauer er:

1. Situationen er uforudsigelig og minimalt kontrolleret. Reaktive processer.
2. Basal IT sikkerhedshygiejne er implementeret. Reaktive processer.
3. Implementeret sikkerhed overvåges og kontrolleres løbende. Proaktive processer.
4. Internationale sikkerhedsstandarder anvendes og kontrolleres løbende. Proaktive processer.
5. Kontinuerlig fokus forbedring af processer og procedurer. Proaktive lærende processer.

Support

CyberNordic servicedesk er kontaktpunkt for kundens sikkerhedsansvarlige. Servicedesk’en kan kontaktes via:

telefon i tidsrummet mandag til fredag 9.00 16.00.
mail 24*7 service@cybernordic.dk

Alle henvendelser bliver logget i vores supportsystem, hvorfra opfølgning og løsning af alle henvendelser foretages i henholdt til Cybernordic’s incident management, service request, samt change management processer.

E-mails besvares efter ”best effort” udenfor kontorets åbningstid.

Forudsætninger

Kunden er indforstået med at kundens logo anvendes af CyberNordic, som reference hjemmeside og anden marketingaktiviteter. Enhver videregivelse af kontraktmæssige forhold, herunder omfang og priser er underlagt streng fortrolighed og ikke deles.

Kunden får en ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til programmellet samt den medfølgende vejledning og dokumentation.

Kundens brugsret bortfalder ved aftalens ophør

0
    0
    Kurv
    Din kurv er tomFind din IT-løsning